Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVmkm-UlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

J-Job Recruitment Network

J-JOB Việt Nam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Head-hunting ở đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề, có văn phòng tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và tại Nhật Bản.

 • hZWXmJVmkm-UlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhrbJtlb7Cx
J-Job Recruitment Network

Accounting Regional Project Lead

hZWXmJVhknKcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY55nUqG14Q..

Job Description

 • The project is the transition of accounting processes from local accounting organizations in Asia/Pacific to Global Service Center Accounting in Vietnam.
 • Nomination of a Project Team for assigned transition projects
 • Overall coordination of a transition project team, that is assigned to the transition projects
 • Contact and negotiation partner for the local management and the management in the Shared Service Center
 • Escalation and risk management within the transition project
 • Maintaining and implementation of a project management plan
 • Ensures the utilization of a standardized transition approach 
 • Ensures the required project documentation and agreements
 • Leads Management Meeting, Kick-off meeting, Quality Gate Meeting, Project Workshops and Project Closure Meetings
 • Reports the project status and ensures the quantitative project targets (i.e. costs)
 • Report to Local General Manager & functional report to Head Office in Germany

Job Requirements

 • 10-15 years solid experience in Project Management with Big Scope
 • Experience in Finance & Accounting field/industry
 • Experience in manage big project team size
 • Negotiation skills in difficult situations
 • Proficient English is a MUST (other foreign languages is a plus)
 • SAP using experience is big advantage
 • Finance & Accounting background
 • High willingness to travel over-sea

Additional Information

2018-03-08 USD

About J-Job Recruitment Network

Được thành lập năm 2012, J-JOB trở thành cầu nối công việc uy tín giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực làm thật tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu cho xã hội.

Get salary from $18,000/year

hZWXmJVhknKcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeY55nUqG14Q..
Lazy Load...