Anphabe

Connecting opportunities

J-Job Recruitment Network

J-JOB Việt Nam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Head-hunting ở đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề, có văn phòng tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và tại Nhật Bản.

 • hZWWn5Rml2mYlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhrbJtlb7Cx

Latest big jobs at J-Job Recruitment Network

J-Job Recruitment Network Headhunters

  • Kerry Bien's picture

   Kerry Bien

   Specialized in: Advertising/PR, FMCG - Household / Personal Care, Multi-categories/Other
   Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Hoa Nguyen's picture

   Hoa Nguyen

   Specialized in: IT - Hardware/Networking, IT - Software, Accounting/Auditing
   Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Le Vi's picture

   Le Vi

   Specialized in: Multi-categories/Other, Headhunting & HR Services
   Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Hương Phạm's picture

   Hương Phạm

   Specialized in: Headhunting & HR Services
   Location: Ho Chi Minh, Ha Noi
  • Ngoc Phung Quang's picture

   Ngoc Phung Quang

   Specialized in: Banking, Finance/Investment, Accounting/Auditing, Multi-categories/Other
   Location: Ha Noi, Ho Chi Minh

Why J-Job Recruitment Network?

Được thành lập năm 2012, J-JOB trở thành cầu nối công việc uy tín giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực làm thật tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng và kết nối nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu cho xã hội.

Ngành nghề kinh doanh:

- Tư vấn nghề nghiệp, tuyển dụng Nhân sự

- Đào tạo nguồn nhân lực

- Tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại


DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ TỪ MẠNG LƯỚI TUYỂN DỤNG J-JOB

1. Việc tư vấn và giới thiệu của J-JOB hi vọng mang đến những nhân sự tốt nhất cho quý công ty.

2. J-JOB luôn cố gắng tiếp cận và tiến cử những ứng viên ưu tú nhất ở mọi độ tuổi.

3. J-JOB liên tục mở rộng mạng lưới ứng viên cũng như chủ động trong việc tạo nguồn ứng viên qua các chương trình Đào tạo.

4. Chúng tôi cam kết là đơn vị tin cậy để quý công ty có thể giao phó quy trình tuyển dụng nhân sự của mình.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Life at J-Job Recruitment Network

J-Job Recruitment Network - Recent Updates

hZWWn5Rml2mYlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZOnw9HQvafTz9bFntqQxc_OtcnWoKjPpdWk31hr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9haGqFmZmmnqmc1pyb13ymxZydnsmHn9SempyI1JHTmtHWhJ7FoGNv4aSgY5dwUtqZ1pydrMWWqZyYW3Chc2WbYGNomnFtYmZsY5tqapVoctdyZWGch8XW2MzR2MOR1qLIhZ3MnplnZZhpnWudZmGfaJ1sbGmecLGw
Lazy Load...