Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5plkWuXlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

J-Job Recruitment Network

J-JOB Việt Nam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Head-hunting ở đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề, có văn phòng tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và tại Nhật Bản.

 • hZWZl5plkWuXlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhrbJtlb7Cx

J-Job Recruitment Network Headhunters

 • Hà Trần's picture
  Specialized in: Finance/Investment, IT - Hardware/Networking, IT - Software/E-commerce, Internet/Online Media
  Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  No. of Jobs: 0
 • Hoa Nguyen's picture
  Specialized in: IT - Hardware/Networking, IT - Software/E-commerce, Accounting/Auditing
  Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  No. of Jobs: 0
 • Le Vi's picture
  Specialized in: Multi-categories/Other, Headhunting & HR Services
  Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  No. of Jobs: 0
 • Hương Phạm's picture
  Specialized in: Headhunting & HR Services
  Location: Ho Chi Minh, Ha Noi
  No. of Jobs: 0
hZWZl5plkWuXlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...