Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5pnmGuYk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

J-Job Recruitment Network

J-JOB Việt Nam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Head-hunting ở đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề, có văn phòng tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và tại Nhật Bản.

 • hZWXl5pnmGuYk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhrbJtlb7Cx

Top Headhunt - J-Job Recruitment Network Big Jobs

 • Giám Đốc Kinh Doanh (BĐS)

  - Tham mưu cho HĐQT, BĐH xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty- Tổ chức, điều hành các hoạt động kinh doanh toàn hệ thống. Chỉ đạo, giám sát...
  Ha Noi
 • Giám Đốc Tài Chính

  Công tác tài chính:- Tham mưu cho TGĐ về việc xây dựng kế hoạch tài chính ngắn/trung và dài hạn phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty trong từng...
  Ha Noi
Lazy Load...